Portfolio > Kitchens & Interiors

Wright Robinson Architects. Montrose South Orange NJ. Custom kitchen. Kirby stone countertops. Quarter sawn white oak.
quartersawn white oak, Kirby stone, linoleum, ceramic tile
2005